Καλέστε μας στο : 2532021032

Αναμένεται στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στις 5.400 €. Το πρόγραμμα αφορά όλους […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο « Εξυπηρέτηση Πελατών Σούπερ Μάρκετ» είναι διάρκειας 550 ωρών, από τις οποίες οι 150 ώρες αφορούν στην υλοποίηση των ενοτήτων προκατάρτισης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλφαβητισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και νομικών θεμάτων, οι 80 ώρες αφορούν στη θεωρητική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ποιοτικής εξυπηρέτησης […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εξυπηρέτηση Πελατών» απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν : Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα εξυπηρέτηση πελατών :   […]