Καλέστε μας στο : 2130351914

  • Voucher για ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών


    Continue Reading
  • Εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα.
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
  • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.